Çimentaş Group Cementir Holding

Grup Üst Yönetimi

Walter Montevecchi Yönetim Kurulu Başkanı
Taner Aykaç CEO-Murahhas Aza
Yalçın Alpbaz Çimento ve Hazır Beton Genel Müdürü
Ali İhsan Özgürman Mali İşler Direktörü
Uğur Aydın Teknik Operasyonlar Direktörü
Selçuk Kuntalp Satınalma Direktörü
Kübra Bolay Özemre Doğu Akdeniz Bölge İnsan Kaynakları Direktörü
Kayhan Karabayır Hukuk İşleri ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü
Barış Karahüseyin Satış ve Pazarlama Direktörü