2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu

SIK SORULAN SORULAR

Sürdürülebilir iş modeliniz hakkında bilgi verebilir misiniz?

Çimentaş sürdürülebilir doğal kaynaklar kullanımı ve operasyonlarını, faaliyetlerinde alternatif enerji ve hammadde kaynaklarını üretim sürecine katarak sağlamayı, enerji verimliliği için kaynak ayırmayı iş modelinin bir parçası olarak görmektedir.

Alternatif yakıtların kullanılmasındaki önem nedir?

Alternatif yakıtların üretim sürecinde kullanılmasının en önemli etkisi, fosil yakıtların ikamesi suretiyle hem daha çevreci bir üretim sürecini desteklemesi ve hem de büyük oranda yurtdışından sağlanan kaynaklara bağımlı olan enerji ihtiyacını azaltarak ülke ekonomisine pozitif yönde etki etmesidir. 

Alternatif yakıtlar ne zamandır kullanılmaktadır?

Genel tanımıyla alternatif yakıtlar Çimento endüstrisinde on yılı aşkın süredir ek yakıt olarak kullanılmaktadır. 

Alternatif yakıtların ek faydaları neler olabilir?

Atıkların alternatif hammadde olarak kullanılması söz konusu olduğunda, bu durum depolama alanlarının daha az kullanılmasına ve çimento üretimi için doğal kaynaklardan karşılanan hammadde miktarını azaltmamıza imkân vermektedir. 

Grup fabrikalarınızda buna yönelik yatırımlarınız var mı?

Alternatif yakıtların kullanılmasına yönelik Grup fabrikalarımızdan İzmir ve Edirne tesislerimizde son yıllarda yapılan yatırımlar toplamı 50 Milyon TL’ye yaklaşmıştır. Ve bu yatırım çevresel ve sosyal sorumluluğumuzun bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Fabrikalarımızda yasal izinler kapsamında, tam otomatik sistemler ile alternatif yakıt ve alternatif hammadde ek yakıt olarak kullanmakta bu sayede hem çevreye hem de ekonomiye değer katılmaktadır.

Atıkların geri kullanımı ile ilgili prosesiniz nedir?

Işıkkent tesisimizde geri dönen betonların geri dönüşüm sisteminde oluşan beton çamurlarının oluşturduğu atığı azaltmak amacıyla atık beton ve beton çamurlarını filtreleyerek sıkıştıran bir filter press ve oluşan suyu beton üretiminde kullanmamızı sağlayan geri dönüşüm sistemi kurulmuştur. 

Su tüketiminizi nasıl minimize ediyorsunuz?

Tesislerimizde su tüketimini minimize etmek için geri dönüşüm sistemleri kullanılmaktadır. Tesislerde araç yıkama ya da üretim karıştırıcısının yıkanması ile oluşan suyun üretim standartlarına uygun olarak belirli oranlarda beton üretiminde kullanılması ile kaynak suyu tüketimini minimize edilmesini sağlamaktadır. Üretimde kullanılan sular devridaim yapılarak tekrar havuza gönderilmekte ve yeniden kullanılmaktadır. Sistemde buharlaşma ile kaybolan su yer altı kaynaklarından temin edilmekte olup üretimden kaynaklı herhangi bir atık su oluşmamaktadır.

Tozlanma sorununa karşı ne tür önlemleriniz mevcut?

Tesislerimizde tozlanmayı engellemek için tüm hammadde taşıyan bantların üzerleri kapatılmış ve üretim karıştırıcısı kapalı bir alan içerisine alınmıştır. Stok sahalarında depolanan agregalar için 3 tarafı çevrili kapalı stok alanları kullanılmaktadır. Stok alanlarında tozumayı önlemek adına otomatik su spreyleme sistemleri kurulmuştur. Ayrıca agrega, üretim tesislerinden üzeri kapalı kamyonlar ile tesislerimizde bulunan kapalı stokhollere taşınarak ve tozsuzlaştırma sistemleri ile insan sağlığına zarar vermesinin önüne geçilmektedir. Geçmişte kullanılmakta olan elektro filtre sistemleri, yasal toz limitlerinin altında çalışmakla birlikte, elektrikle kesintilerinde toza neden olabildiği için 2012 yılında milyonlarca liralık yatırımlarla torbalı filtreye geçiş yapılmıştır. Ayrıca fabrikalarımızda yağmur suları toplanarak çökeltme havuzlarına gönderilmekte; çöktürme işlemi sonucu durultulan sular ve tesis sahasının tozsuzlaştırma amacıyla kullanılmaktadır.

Üretim sürecinde insan sağlığını tehdit edebilecek unsurlar var mı?

Beton üretiminde çimento, su, agrega ve beton kimyasalı kullanılmaktadır. Üretim süreci kapalı araçlar ile ve tam kapalı filtre sistemli silolardan üretime alınması dolayısıyla insan sağlığını tehdit etmemektedir.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politikanız nedir?

İSG standartlarımız açısından öncelikle Kanun, Yönetmelik ve Tebliğler güncel olarak takip edilmekte ve değişikliklere uyum sağlanmaktadır. Gelişime açık olarak yeni teknolojiler ve güvenli çalışma sistemleri de sürekli takip edilmekte olup, her ay İSG kurullarımızda gözden geçirilmektedir.

Beton kamyonlarınızın döküntü yapmasını nasıl engelliyorsunuz?

Beton transmikserlerinin seyir halindeyken yola beton dökmelerini engellemek için koruyucu oluk sistemleri vardır.

Hazır beton tesisleri neden şehir merkezlerine yakındır?

Hazır beton yaşayan bir yarı ürün olması ve üretim süreci itibariyle yaklaşık 2 saat içerisinde kalıba yerleşmesi gerekmektedir. Bu sürecin kısalığı dolayısıyla Hazır Beton tesisleri genellikle yerleşim alanlarına yakın yerlerde kurulmaktadır.

Seçilen üretim alanının çevreye oluşturabileceği etki nasıl tespit edilir?

Üretim alanlarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Çevresel Etki Değerlendirme süreci sonrasında karar verilmektedir. Bu incelemeler çevresel etkinin minimum seviyede tutulması amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Emisyon ve diğer değerler nasıl ve kim tarafından kontrol edilmektedir?

Fabrikamızdaki tüm emisyon değerlerimiz yasal sınırlar altındadır. Fabrikamız ‘Sürekli Emisyon Cihazları Tebliği’ kapsamında tüm yasal sorumluluklarını tamamlamıştır. Tüm gaz ve toz emisyonları online olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından izlenmektedir. Yasal mevzuat kapsamında Toz, TOC, CO, NOx, SO2, O2, Debi, Basınç, Nem ve Hat Sıcaklık değerleri 24 saat sürekli, kesintisiz ve tam otomatik baca gazı ölçüm cihazları ile Bakanlık tarafından online olarak takip edilmektedir. Yasal toz emisyon limit değeri olarak 50 mg/Nm3 değerlerine tabi iken, İzmir fabrikamızda torbalı filtrelerle emisyon değerleri sadece 5 mg/Nm3 gibi yok denebilecek seviyelere kadar düşürülmüştür. Tesis genelinde toplam 93 adet filtre sistemi bulunmaktadır.

Çevre bilinci konusunda ödülünüz var mı?

İzmir fabrikamız 2012 yılı Ege Bölgesi Sanayi Odası Altın Kategorisinde çevre kategorisinde ödül almıştır.

Fabrikaların ömrü dolduktan sonra ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?

Üretim sahalarında gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında ağaçlandırma ve doğaya yeniden kazandırma projeleri ile kullanılan sahalar eski haline döndürülmektedir.

İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.
Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Işıkkent Bornova İzmir/TÜRKİYE +90 (232) 472 10 50 | info@cimentas.com
Trakya Çimento Fabrikası
Sinanköy Mevkii Lalalpaşa – EDİRNE +90 (284) 323 11 04 | info@cimentas.com
Elazığ Çimento Fabrikası
Kızılay Mah. Kazım Karabekir Cad. No:12 ELAZIĞ +90 (424) 224 39 21 | info@cimentas.com
Kars Çimento Fabrikası
Merkez Bozkale Köyü Mevkii 36210 KARS +90 (474) 242 62 30 (6 Hat) | info@cimentas.com