Çevre Taahhüdümüz

Çimentaş Grup olarak, tüm faaliyetlerimizde sürdürülebilir kalkınmayı hedefliyor, doğanın korunmasını ve ikincil kaynak kullanımını öncelikli sorumluluğumuz görüyoruz.

Atıktan Değer Oluşturuyoruz

Düşük karbonlu çimento üretimi için fosil kaynak ve doğal kaynak tüketimini azaltmak için fabrikalarımızın bulunduğu bölgelerdeki ikincil kaynakları (atık) araştırmakta ve üretim süreçlerimizde kullanılabilirliğine ilişkin değerlendirmelerimizi yapmaktayız. Değerlendirme sonuçlarımıza göre, kullanıma uygun olduğuna karar verdiğimiz ikincil kaynakları kullanmakta ve atıktan değer oluşturmaktayız.

Alternatif Yakıt Kullanıyoruz

Çimentaş Grup olarak, alternatif yakıt kullanımlarımızı en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor, yasal gereklilikler çerçevesinde ve Döngüsel Ekonomi ilkelerine bağlı kalarak bir yol haritası belirledik. Tüm fabrikalarımızda, atıkları çevresel ve ekonomik değere dönüştürmek için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan “Atık Yakma ve Beraber Yakma” konulu Çevre lisanslarını aldık. Geleneksel çimento, (klinker-yarı mamul) üretim sürecinde, ısı ihtiyacı fosil yakıtlardan karşılanmaktadır. Fosil yakıtlar yerine kullanılan alternatif yakıtlar, doğal kaynakların korunmasında fayda sağlanmaktadır. Çok yüksek sıcaklıklarda gerçekleşen yanma ortamlarında katı veya sıvı (kül vb.) atık oluşmamakta, ürün üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmamaktadır.  

Alternatif Hammadde Kullanıyoruz

Çimento üretim süreçlerimizde, alternatif hammadde ve alternatif katkı olarak kullanılabilecek atıkları belirleyerek; doğal hammadde kullanım oranlarımızı en aza indirecek şekilde çalışmalar yapmaktayız. Bu süreçte kullanılabilirliği uygun olan atıklar için tüm fabrikalarımıza Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan “Alternatif Hammadde Kullanım Onay” yazılarımızı almış bulunmaktayız.

Sıfır Atık Sistemi Kurduk

Tüm fabrikalarımızda yaptığımız atık ayrıştırma çalışmaları, verdiğimiz eğitimler ve düzenli yapılan iç kontroller ile kurulan sistemimize “Sıfır Atık” belgelerimizi aldık.

Yaptığımız çalışmalar ile karbon ayak izimizin önemli ölçüde azaltımını sağladık.

Biyolojik Çeşitlilik

Tüm aktif madencilik faaliyetlerimiz için rehabilitasyon ve kapatma planları hazırlıyor, doğayı korumayı odağımıza koyarak, devamlı bir şekilde biyolojik çeşitliliği izliyor ve raporluyoruz.

Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde yaşanabilir yarınlar için ağaçlandırma çalışmalarımıza düzenli olarak devam ediyoruz.

Su Kaynakları, Su Kullanımı, Atık Su Deşarjı

Çimento üretim sürecinde önemli bir girdi olan su, tüm tesislerimizde en verimli şekilde kullanılmaktadır.  Bu bağlamda, üretim süreci kaynaklı atık su oluşmamakta, sadece evsel nitelikli atık su oluşmakta ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde yönetilmektedir. En önemli doğal kaynaklarımızdan biri olan suyun değerini biliyor ve farklı bölgelerde kurmaya devam ettiğimiz yağmur suyu toplama havuzları ile toplanan suyun yeniden kullanımını sağlıyoruz