İnsan kaynakları stratejimiz üç ana noktaya odaklanır: Grup Entegrasyonu ve Ortak Kimlik, Organizasyonel Etkinlik & Çeviklik ve Çalışanların Gelişimi & Katılımı.

Her birey ortak hedeflerimize ulaşmaya katkıda bulunmaktadır, çalışanlarımız bizim için önemli bir rekabet avantajı kaynağıdır.

Cementir Grup, organizasyon yapısını piyasa trendlerine ve iş zorluklarına daha duyarlı hale getirmeyi, aynı zamanda Endüstri Planı'nda tanımlanan hedeflere ulaşabilecek şekilde güçlendirmeyi hedefliyor.

Cementir Grup’un bir parçası olarak politika ve prosedürlerimizi gözden geçirerek, (örneğin, Grup İnsan Hakları Politikası, İşe Alma ve Seçmeye İlişkin Grup Politikası, Sağlık ve Güvenlikle İlgili Grup Politikası, Hazineye İlişkin Grup Politikası) bazı temel süreçleri ve organizasyon yapılarımızı (Teknik, Satış ve Tedarik Zinciri) iyileştirdik. Cementir 4.0 dijitalleşme ve inovasyon programlarımızın desteğiyle iyileştirme ve geliştirme süreçlerimize devam ediyoruz.