Çimentaş Ortaklık Yapısı ve Sermaye:

Paysahibi

Pay (TL)

%

Aalborg Portland Espana S.L.

84.439.389,11

96,93

Diğer/Halka Açık Pay

2.673.074,09

3,07

TOPLAM

87.112.463,20

100