Organizasyon kültürümüz, tüm eylemlerimize ilham veren beş Grup Değerine dayanmaktadır:

  • Dinamizm
  • Kalite
  • İnsanın Değeri
  • Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
  • Sürdürülebilirlik

Bu değerler davranışlarımıza ilham veriyor ve bizi sağlam ve uluslararası bir organizasyonun parçası yapıyor.

Bu değerler, belirli davranışsal göstergelerle tanımlanan 10 yetkinlikten oluşan bir yetkinlik modeline - Grup Liderlik Modelimize - dönüşmektedir. Ulaştığımız hedefler kadar Etik Kurallarımız ve Grup Değerlerimizden ilham alan davranışlarımız da önemlidir.

 

 

Grubumuzun başarısının çalışanlarına ve onların profesyonelliklerine dayandığı bilinciyle, onlara kendilerini güvende ve motive hissettirerek, çalışma ortamını dinginlikle yaşamaları için çalışıyoruz.

Sağlık ve güvenlik, ücret politikaları, mesleki gelişim olmak üzere üç alana yatırım yaparak iş hedeflerine ulaşmada itici güç olarak onların refahını teşvik ediyoruz.