Çimentaş Grup, ürün kalitesinde liderliği hedefleyen, her iş sürecinde sürekli kalite peşinde olmanın başarının anahtarı olduğuna inanan, pazarda dinamik ve sürekli yeni fırsatlar arayan, çalışanlarına, hissedarlarına ve faaliyette bulunduğu bölgelerdeki topluluklara katkı sağlamaya önem veren, sürdürülebilir büyümeye inanan ve bunu başarmak için çalışan, çeşitliliğin kendisini güçlü kılan bir unsur ve temel bir değer olduğuna inanan bir Gruptur.

Ege Bölgesi’nin ilk özel çimento şirketi olarak İzmir’de kurulan Çimentaş, 5 kıta ve 18 ülkede faaliyet göstermekte olan sektöründe Dünya’nın önemli grupların arasında yer alan Cementir Holding tarafından 2001 tarihinde satın alındı.

(Cementir Grup hakkında daha fazlasını keşfetmek için: Cementir Holding N.V)

Çimentaş, İzmir, Edirne, Elazığ ve Kars’taki çimento fabrikaları, ülke genelinde 20’ye yakın beton santrali ve Manisa’daki Avrupa’nın en büyük ve modern atık yönetimi tesisleri arasında sayılan operasyonlarıyla Cementir Holding’in en önemli iştiraki konumundadır. Çimentaş, yaklaşık 1000 çalışanıyla istihdama ve her yıl girdiği kurumlar vergisi sıralamasıyla da ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunur.

Rakamlarla Çimentaş

Çimentaş, iştiraki olduğu Cementir Grup ile birlikte, sorumlu ve sürdürülebilir operasyon anlayışını sektörün en yüksek iş sağlığı ve güvenliği ile çevre politikaları çerçevesinde oluşturur ve tüm çalışanlarından buna uygun davranışlar sergilemesini ister. Çimentaş operasyonlarını ilgili yasa ve yönetmeliklerin yanında uluslararası kabul görmüş standartlarını benimseyerek gerçekleştirir ve faaliyet bölgelerinde sorumlu üretici olmanın yanında bölgeye olan katkılarıyla iyi bir komşu olarak anılmayı amaçlar.

Çimentaş üretim kapasitesi bakımından ülkenin en büyük çimento üreticileri arasında ilk sıralardadır ve bugün, ortaklıkları ve sahip olduğu şirketleriyle Çimentaş Grup, İzmir’den dünyaya açılan çok güçlü bir organizasyondur.

Çimentaş, üretim kapasitesi, kendi maden ocakları ve dünya standartlarında modern entegre tesisleri ile yurt içinde ve yurt dışında yüksek kaliteli üretim yapan ve pazarlayan bir kuruluştur.

Çimentaş, sürdürülebilirlik ve inovasyonu ana hedeflerinden kabul eder. Bir yandan çimento üretiminde enerji tasarrufuna dönük alternatif yakıt uygulamalarını gerçekleştirirken, diğer yandan da bağlı ortaklıkları vasıtasıyla atık yönetimi ve enerji geri kazanımı alanında önemli adımlar atmaktadır.