BÖLÜM 1 – HAMMADDE HAZIRLAMA

Doğada bulunan kalker, kil gibi materyallerin patlatma veya iş makinaları ile ocaktan çıkarılması sonrası boyut küçültme işlemi için kırıcıya beslenmesi işlemi ile farin (Fransızca: un) adı verilen Kalsiyum (C), Silisyum (S), Alüminyum (A) ve Demir (F) içeriğine sahip olan materyalin eldesi için daha da küçük boyutlara farin değirmenleri ile ulaştırılması işlemlerinden oluşur.

İstenilen farin içeriğine ulaşmak için uygun alternatif hammaddelerden de (taban külü, demir cürufu vs.) yararlanılabilir.

BÖLÜM 2 – KLİNKER ÜRETİMİ

Hammadde hazırlama bölümünde elde edilen rutubeti yaklaşık 1% mertebelerinde olan farin döner fırınlarda kimyasal reaksiyonlara ısı yardımıyla maruz bırakılarak klinker elde edilir.

Bu bölümde ilk etapta fırınlara beslenen doğal yakıtlar veya alternatif yakıtlar fırın içi sıcaklığını artırarak beslenen farinin rutubetini uzaklaştırır ve sonrasında farin bünyesinde bulunan karbonatlı bileşiklerin reaksiyona girmesi için ayrışmasını sağlar.

Fırından çıkan klinker sıcaklığı yaklaşık 1400 dereceleri bulması sebebi ile klinkerin uygun stoklanabilmesi için soğutma ünitesi ile klinker 100 derecelere kadar soğutulur.

Döner fırınlardaki yakıt kaynaklı gaz emisyonları sürekli izleme sistemi ile monitörlerden izlenmektedir.

BÖLÜM 3 – ÇİMENTO ÜRETİMİ

Döner Fırınlarda üretilen klinker çimento değirmenlerinde donma süresini ayarlamak için alçı ve TS EN 197 standartlarında tanımlanan kalite limitlere uygun olarak cüruf, uçucu kül ve tras gibi malzemelerle öğütülerek çimento elde edilir.

KALİTE KONTROL

Kalite kontrol çimento üretim proseslerinin hammadde hazırlamadan çimento üretimine ve müşteriye teslimine kadar her aşamasında uygulanmaktadır.