İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI

Çimentaş, Ege Bölgesi’nin ilk çimento fabrikası olarak 1950 yılında İzmir’de kurulmuştur. İzmir’deki üretim tesisinin limana olan yakınlığı ihracat pazarları için önemli bir maliyet avantajı sağlamaktadır. Günümüzde Çimentaş, üretim kapasitesi açısından Türkiye’nin en büyük çimento grupları arasında yer almaktadır.

İzmir Çimentaş Fabrikası 1953 yılında 150.000 ton kapasite ile Ege Bölgesinin ilk çimento fabrikası olarak üretim faaliyetine başlamıştır. Günümüze kadar yapılan yatırımlar ile birlikte 1.800.000 ton klinker kapasitesine ve 2.300.000 ton çimento üretim kapasitesine ulaşmıştır.

Fabrika bünyesinde 1 adet saatlik 600 ton kapasiteli hammadde ve saatlik 125 ton kapasiteli katkı kırıcısı devrede olup kırılan malzemeler 40.000 tonluk kapalı stokholde depolanmaktadır. Temin edilen kömürler özel olarak yapılmış sahalarda tutulmaktadır.

Hammadde stokholünden beslenen hammaddeler online analizör ile takip edilerek belirli oranlarda farin değirmenlerinde öğütülür ve homojenizasyon için farin silolarına alınarak buradan döner fırınlara beslenir. Yakıt hazırlama ünitesinde petrokok ve linyit kömürler belirlenen oranlarda karıştırılır ve öğütülerek alternatif yakıtlar (RDF, atık yağ, vb) ile birlikte döner fırınlara beslenir. günlük 2300 ton ve günlük 3200 ton kapasiteli 2 adet döner fırında üretilen klinker 60.000 ton kapasiteli kapalı klinker silosunda depolanır. Çimento Öğütme işlemleri toplamda saatlik 460 ton kapasiteli 3 adet bilyeli ve 1 adet horomil değirmeninde yapılmaktadır. Üretilen çimento toplamda 32.000 ton kapasiteli 6 adet çimento silosunda stoklanabilmektedir. Paketleme ünitesinde ise 6 adet dökme çimento yükleme istasyonu, 4 adet torbalı çimento yükleme istasyonu bulunur. Ayrıca big-bag ve sling_bag yüklemesi de yapılmaktadır.